Ανθρώπινο δυναμικό

Η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνάρτηση με την αύξηση του κύκλου εργασιών είναι λογική.

Οι άνθρωποι που επιλέγονται είναι όμως, αυτοί που φέρνουν την ανάπτυξη.

Νέοι άνθρωποι με όραμα και στόχους, ήθος, συνέπεια και ειλικρίνεια είναι τα απαραίτητα στοιχεία  που μας χαρακτηρίζουν από τον μικρότερο έως τον μεγαλύτερο στην ιεραρχία της εταιρίας μας .

Κτίζουμε ειλικρινείς συνεργασίες καθημερινά και προχωράμε.

Καριέρα

Εάν πιστεύετε ότι πληρείται τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στην επιχείρηση μας, θα χαρούμε να δούμε το βιογραφικό σας.

Αποστολή βιογραφικών στο sgitopoulos@kormosemporiki.gr