Σεμινάρια παρασκευής espresso

kormos1

Η εταιρεία μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα συμμετέχει σε σεμινάρια που αφορούν τον καφέ.