Αποθηκεύουμε και διανέμουμε προϊόντα,σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες S/M ΜΑΣΟΥΤΗ, ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ, Α-Β, στους νομούς Ημαθίας – Πέλλας.